Важније формуле и закони


III Кеплеров закон:

(Т - период обиласка планете око Сунца;

а - дужа полуоса путање планете око Сунца (слика))

Њутнов закон гравитације:

( - гравитациона константа; - масе материјалних тачака или сферних тела); r - растојање између материјалних тачака (или центара сферних тела))

Убрзање слободног пада на некој планети:(М - маса планете; R - полупречник планете; h - висина)

Јачина гравитационог поља:(m - маса тела;- гравитациона сила која делује на то тело у датој тачки поља)

Јачина гравитационог поља материјалне тачке:(М - маса; r - растојање од материјалне тачке)

Зокони положаја и брзине при вертикалном хицу навише:

  1. (у-оса је усмерена вертикално навише, а координатни почетак је на земљи; Н - почетна висина; - почетка брзина)

Закони положаја и брзине код хоризонталног хица (слика):

Закони положаја и брзине код косог хица (слика):

Ко је на мрежи: 331 гостију и 49 чланова