Логаритамска функција и њен график

Логаритамска функција je функција облика , a > 0, a ≠ 1, х > 0.Ако је a > 1, тада je функцијастрого растућа за све х, позитивна за х > 1 и негативна за 0 < х < 1. Ако je 0 < a < 1, тада je функцијастрого опадајућа за све х, негативна за х > 1 и позитивна за 0 < х < 1.

Ко је на мрежи: 335 гостију и 51 чланова