Логаритамске неједначине

При решавању логаритамских неједначина користи се особина логаритамске функције да je строго опадајућа за 0 < a < 1, односно строго растућа за a > 1. Према томе, неједначина обликаза 0 < a < 1 еквивалентна je систему неједначина

а за a > 1 систему

Ко је на мрежи: 512 гостију и 31 чланова