Квадратна једначина

Квадратна једначина је једначина облика

1° Једначинаеквивалентна је са једначином.
2° Једначинаеквивалентна је са дисјункцијом
или.
3° Једначинаеквивалентна је са дисјункцијом
или.
4° Једначинаеквивалентна је са дисјункцијом
или.
5° Ако једначина има облик, њена решења су
.
6° Ако једначина има облик, решења су
.

Ко је на мрежи: 187 гостију и 3 чланова