На овој страници можете добити информације о висини чланарине Удружења Центар модерног образовања „Интернет табла“, као и детаље о пратећим погодностима које прате различите моделе уплате те чланарине.

Чланарина је новчани износ који члан редовно плаћа на начин и под условима утврђеним Статутом и Правилником о чланарини и прилозима Удружења Центар модерног образовања „Интернет табла“, које је искључиви власник интернет сервиса ИнтернетПрофа.

Регистрација чланства је бесплатна. Чланови који се региструју на ИнтернетПрофа сервису не стичу аутоматски право приступа свим садржајима сервиса. Члан и/или Корисник стиче право на приступ свим садржајима ИнтернетПрофа сервиса, уплатом прописане чланарине, према важећем Ценовнику, а самим тим постаје и члан Удружења Центар модерног образовања „Интернет табла“.

Уколико желите, на почетку увек можете нерегистровани погледати доступне садржаје ИнтернетПрофа сервиса.
 


ИнтернетПрофа тренутно покрива дванаест збирки задатака за 1., 2., 3. и 4. разред средње школе и то: Математика I (Круг), Математика I (Вене), Математика II (Круг), Математика II (Вене), Математика III (Круг), Математика III (Вене), Математика IV (Круг), Математика IV (Вене), Физика I (Круг), Физика II (Круг), Физика III (Круг) и Физика IV (Круг).

За време уплаћене чланарине, корисник може користити све опције ИнтернетПрофа сервиса 24 часа дневно, 7 дана у недељи, без икаквих ограничења.

Ко је на мрежи: 173 гостију и 2 чланова