Експоненцијалне једначине и неједначине

Експоненцијалне једначине су једначине код којих се непозната налази и у изложиоцу. Како je експоненцијална функција

бијективно (1 - 1 и ,,на“) пресликавање скупа R на скуп , то се решавање експоненцијалних једначина заснива на следећој чињеници:
Нека je a > 0, a ≠ 1. Тада
ако и само ако je f(x) = g(х).
При решавању експонендијалних неједначина користимо монотонију експоненцијалне функције, na je:
1° заако и само ако je f(x) > g(х);
2° заако и само ако je f(x) < g(х).

Ко је на мрежи: 368 гостију и 52 чланова