Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Каделбург, Коста Панић, Физика 3, Збирка задатака и тестова за III разред гимназије (прво издање), Круг, Београд, 2021.

I ГЛАВА

1. МАГНЕТНО ПОЉЕ

1.1. Магнетно поље струје. Магнетни момент струјне контуре (1 - 17)

1.2. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу (18 - 35)

1.3. Масени спектрометар. Циклотрон (36 - 42)

1.4. Дејство магнетног поља на струјни проводник и струјну контуру (43 - 54)

1.5. Разни задаци (55 - 70)


II ГЛАВА

2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

2.1. Фарадејев закон електромагнетне индукције (71 - 111)

2.2. Самоиндукција и међусобна индукција (112 - 119)

2.3. Разни задаци (120 - 142)


III ГЛАВА

3. ОСЦИЛАЦИЈЕ

3.1. Хармонијски осцилатор (143 - 171)

3.2. Слагање осцилација (172 - 175)

3.3. Математичко и физичко клатно (176 - 189)

3.4. Осцилаторно коло (190 - 204)

3.5. Пригушене и принудне осцилације (205 - 215)

3.6. Разни задаци (216 - 249)


IV ГЛАВА

4. НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА

4.1. Омов закон за коло наизменичне струје (250 - 288)

4.2. Генератори и трансформатори (289 - 298)

4.3. Разни задаци (299 - 320)

V ГЛАВА

5. МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ

5.1. Брзина и енергија таласа (321 - 335)

5.2. Једначина таласа (336 - 342)

5.3. Одбијање, преламање, интерференција и дифракција таласа (343 - 352)

5.4. Разни задаци (353 - 371)

VI ГЛАВА

6. АКУСТИКА

6.1. Извори звука (372 - 387)

6.2. Јачина звука (388 - 395)

6.3. Доплеров ефекат (396 - 403)

6.4. Разни задаци (404 - 417)

VII ГЛАВА

7. ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ (418 - 434)

VIII ГЛАВА

8. ТАЛАСНА ОПТИКА

8.1. Интерференција светлости (435 - 448)

8.2. Дифракција светлости (449 - 466)

8.3. Поларизација светлости (467 - 473)

8.4. Светлост у разним срединама (474 - 487)

8.5. Доплеров ефекат (488 - 493)

8.6. Разни задаци (494 - 514)


IX ГЛАВА

9. ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА

9.1. Одбијање и преламање светлости (515 - 543)

9.2. Сочива (544 - 575)

9.3. Сложени оптички системи (576 - 587)

9.4. Оптички инструменти (588 - 605)

9.5. Разни задаци (606 - 631)

X ГЛАВА

10. ФОТОМЕТРИЈА

10.1. Фотометријске величине и закони (632 - 649)

10.2. Разни задаци (650 - 654)

Ко је на мрежи: 721 гостију и нема пријављених чланова